Polityka prywatności

Oświadczenie Coders Lab Sp. z.o.o o Ochronie Prywatności w Internecie.
Używamy plików cookie, aby umożliwić Ci lepsze korzystanie z naszej strony. Dowiedz się więcej.

Oświadczenie Coders Lab Sp z.o.o o Ochronie Prywatności w Internecie ma zastosowanie do serwisu WWW firmy Coders Lab Sp. z.o.o oraz do serwisów WWW przedsiębiorstw afiliowanych przez Coders Lab Sp. z.o.o, które zawierają odsyłacze do Oświadczenia.

1. Co to są pliki cookies?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem i Aplikacją. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

2. Dane osobowe

Coders Lab Sp. z.o.o zbiera dane osobowe Użytkowników w różnych celach, m.in. w celu przetwarzania zamówień Użytkowników, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, realizacji subskrypcji na rzecz Użytkowników, a także w związku z wnioskami o przyjęcie do pracy.
Coders Lab Sp. z.o.o może używać informacji zebranych od Użytkownika w powiązaniu z informacjami pozyskanymi z innych źródeł, aby zapewnić ich wyższą dokładność i kompletność oraz lepiej dostosować interakcje z Użytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.
Ponadto Coders Lab Sp. z.o.o może zbierać informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów WWW firmy Coders Lab Sp. z.o.o , wykorzystując do tego różne techniki, w tym informacje cookie.

3. Cele

  • Realizowanie zamówień Użytkownika przez Coders Lab Sp. z.o.o lub osoby trzecie.
  • Nawiązywanie kontaktów z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia Klienta, badań rynkowych lub w związku z niektórymi transakcjami.
  • Zapewnienie wsparcia dla produktów lub usług uzyskanych przez Użytkownika od Coders Lab Sp. z.o.o.
  • Realizowanie przez Coders Lab Sp. z.o.o i wybrane organizacje działań marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na taki cel przetwarzania danych osobowych.
  • Personalizacja działania serwisów WWW firmy Coders Lab Sp. z.o.o, ułatwienie nawigacji i gromadzenie informacji statystycznych o wykorzystaniu serwisów WWW.

3. Decyzje Użytkownika

Po zgromadzeniu przez Coders Lab Sp. z.o.o danych osobowych Użytkownika, Użytkownik może poinformować Coders Lab Sp. z.o.o, że nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w celu nawiązywania dalszych kontaktów handlowych; Coders Lab Sp. z.o.o zobowiązuje się uszanować wolę Użytkownika.
Użytkownik może również zablokować informacje cookie w swojej przeglądarce. Oświadczenie Coders Lab Sp. z.o.o o Ochronie Prywatności w Internecie.
Created with